#PoznajKonstytucje

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r. w wersji audiobook.

Pk book